Communart

"Kunst en cultuur vormen belangrijke peilers in onze beschaving; ze geven inzicht in het tijdperk waarin we leven en de gebeurtenissen om ons heen. Dat inzicht dwingt ons een eigen visie te ontwikkelen en een standpunt in te nemen."

Etienne Boileau is journalist en communicatieadviseur. Onder de naam Communart adviseert hij galeries, kunstenaars en non-profit instellingen bij hun publiciteit en communicatie. Daartoe onderhoudt hij hun perscontacten, schrijft persberichten en levert teksten aan voor catalogi, brochures en subsidieverzoeken. Zo was hij in 2003 verantwoordelijk voor de publiciteit van de kunstbeurs Art Rotterdam. Ook verzorgt hij al een aantal jaren de publiciteit rondom de uitreiking van de Wilhelminaring - een oeuvreprijs voor de beeldhouwkunst - die voor het laatst in 2019 werd uitgereikt aan Tirzo Martha; van hem werd begin december 2020 een beeld geplaatst in het Sprengenpark te Apeldoorn. Daarnaast adviseert Etienne Boileau particulieren bij het opbouwen van een kunstcollectie en promoot hij veelal jonge kunstenaars die hij begeleidt bij het vormgeven van hun kunstenaarspraktijk.   

Journalistieke producties
Etienne Boileau publiceerde regelmatig in diverse kunstbladen over actuele kunst, zoals Kunstbeeld, Art-NL, Tableau, en Collect. Voor Beeldenmagazine - een tijdschrift voor 3D kunst - schrijft hij reviews en publiceert hij vanaf jaargang 2021 interviews met kunstenaars in de rubriek Kunst en Klimaat. Onderwerpen als diversiteit en inclusiviteit, ecologie en de opwarming van de aarde hebben daarbij zijn aandacht. Daarnaast stelt hij sinds 2018 voor de uitgave LXRY List de sectie kunst samen. Zijn eerste LXRY List betrof ' The 25 most upcoming artists worldwide'. Voor de LXRY List 2019 stelde hij een lijst samen met tien belangrijke jonge kunstenaars en tien vooruitstrevende galeries in de Benelux. Voor de uitgave van 2020 zocht hij opnieuw tien veelbelovende kunstenaars. In 2021 verschoof de aandacht naar tien kunstwerken die impact hebben gehad. Ook in 2022 zal er een dergelijke lijst verschijnen. Teksten van Etienne Boileau werden vertaald in het Engels, Frans, Duits, Spaans,Turks en Japans.

Opleiding
Etienne Boileau studeerde rechten en was daarna enige tijd werkzaam als advocaat en bedrijfsjurist. Vanaf 1991 volgde hij diverse communicatie- (NGPR) en journalistieke opleidingen en verdiepte hij zich in de beeldende kunst. Sinds '93 heeft hij een adviesbureau dat zich specifiek richt op die sector. Etienne Boileau is lid van de NVJ.