PERSBERICHT

15- 8 -2013

 
HANS VAN HOUWELINGEN WINNAAR VAN DE WILHELMINARING 2013

 
Beeldend kunstenaar Hans vanHouwelingen is de winnaar van de Wilhelminaring 2013, dé oeuvreprijs van de Nederlandse beeldhouwkunst. Een onafhankelijke jury, ingesteld door de Stichting Wilhelminaring, heeft daartoe besloten. Caspar Berger, beeldend kunstenaar, Hans den Hartog Jager, kunstcriticus en schrijver, en Charlotte van Lingen, kunsthistorica en curator Kunsthal Rotterdam vormen de jury die deze oeuvreprijs, die voor de achtste maal wordt uitgereikt, toekent aan Hans van Houwelingen. De feestelijke uitreiking vindt plaats op maandag 2 september in het Rijksmuseum Paleis Het Loo, eertijds de residentie van Prinses Wilhelmina.
 
‘De jury ziet Van Houwelingen als een belangrijk conceptueel kunstenaar die de kunst steeds opnieuw midden in het publieke debat weet te plaatsen. Door vragen aan de opdrachtgever te stellen en het publiek bij zijn werk te betrekken heroverweegt Van Houwelingen de opdracht die hem gesteld wordt, of die hij zichzelf stelt. Zo legt Van Houwelingen sociaal culturele en politiek ideologische kwesties bloot, die ons aan het denken zetten. Gezien de specifieke positie die hij daarmee inneemt, nodigt de jury Van Houwelingen uit te reflecteren op de vraag waar de Wilhelminaring de beeldhouwkunst in Apeldoorn heeft gebracht.’
 
Hans van Houwelingen (1957) volgde zijn opleiding aan de Academie Minerva in Groningen en aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam.Hij realiseerde diverse tentoonstellingen en projecten in de publieke ruimte, waarin kunst, politiek en ideologie de rode draad vormen. Hij publiceert regelmatig in kranten en tijdschriften.De monografie STIFF Hans van Houwelingen vs. Public Art (Artimo, 2004) biedt een overzicht van zijn projecten en teksten en uitgebreide reflectie op zijn werken. De publicatie Update beschrijft de permanente update van het Lorentzmonument in Arnhem, gedurende de tentoonstelling Sonsbeek 2008. Bij zijn solotentoonstelling Until it stops resembling itself verscheen Undone (Jap Sam Books 2011), met negen kritische reflecties op drie recente kunstwerken. Van Houwelingen woont en werkt in Amsterdam. 

De Wilhelminaring wordt om de twee jaar toegekend. De prijs bestaat uit een geldbedrag, een ring, speciaal voor de kunstenaar ontworpen door de sieraad ontwerper Truike Verdegaalen een opdracht van de gemeente Apeldoorn voor het plaatsen van een ruimtelijk werk in het Sprengenpark in Apeldoorn. De eerste keer is de prijs toegekend aan Joop Beljon (1995). Daarna volgdenJoep van Lieshout (2000)), Jan van Munster (2002), Carel Visser ( 2004), Maria Rosen (2006), John Körmeling ((2009), Piet Slegers (2011)en Hans van Houwelingen (2013).
 


Hans van Houwelingen en sieraadontwerper Truike Verdegaal met de Wilhelminaring 2013