GALERIE ROGER KATWIJK

 
 
 

PERSBERICHT

30 - 5 - 2014
 
 
 

‘Connected 010@020

 
 
Uitwisseling Galerie Frank Taal en Galerie Roger Katwijk
 
 
14 juni t/m 20 juli 2014 
Openingstijden galerie:
woe t/m zat 13-18.00 uur,


Galeriehouders Roger Katwijk en Frank Taal werkten in het verleden succesvol samen bij het opzetten van de kunstbeurzen Art Ware House Rotterdam 2013 en The Great Last minute Art Fair 2014. Zo ontstond een fascinatie voor elkaars kunstenaars die ze in hun respectievelijke galerieën brengen. Een kruisbestuiving tussen Amsterdam en Rotterdam, de stad waar Frank Taal zijn galerie heeft, leek een goed idee. Roger Katwijk bijt in de maand mei het spits af met de presentatie van vier kunstenaars uit de stal van Frank Taal: Willem Besselink, Georg Bohle, Mike Ottink en Erik Sep. Daarna volgt in september een ontmoeting tussen Rotterdamse kunstliefhebbers en vier kunstenaars van Roger Katwijk: Niek Hendrix, Bart Kelholt, Jim Harris en Bert Loerakker. Met de  uitruil wordt beoogd dat voor de acht deelnemende kunstenaars een nieuw podium ontstaat. 

Willem Besselink (Venray, 1980)
In al zijn kunstwerken - schilderijen, installaties, video’s en tekeningen - werkt Besselink met statistische gegevens over alledaagse gebeurtenissen. Voor een plaatsgebonden installatie gebruikt hij vaak data over bezoekers die hij ter plekke verzamelt. En voor zijn schilderijen en tekeningen maakt hij gebruik van persoonlijke gegevens en observaties, die geabstraheerd en geobjectiveerd als input dienen. Zelfs zijn dagelijkse bewegingen van huis naar z’n atelier kunnen onderwerp zijn voor een werk. Die bewegingen zijn deels zelfgekozen en vrij, maar worden ook voorgeschreven in de vorm van regels die gelden voor wegen, fietspaden e.d. Willem Besselink kreeg zijn opleiding aan de Willem De Kooning Academie in Rotterdam. Hij woont en werkt in Rotterdam.

Georg Bohle (Bochum, Dtsld, 1977)
Georg Bohle tekent steden die afwijken van de gebruikelijke met architecturale grandeur gevulde plekken. Bohle doet onderzoek naar de ambivalente omstandigheden in stedelijke agglomeraties. De stad van Bohle is een sinistere, angstaanjagende plek die met bovennatuurlijke krachten in verbinding staat. Daarbij maakt hij gebruik van contrasten, omkeringen en elementen uit bestaande steden. Zo kunnen een hypermoderne zendmast en een natte baksteen van klei naast elkaar voorkomen in zijn tekeningen; moderne techniek en eeuwenoude archaïsche productiewijzen sluiten elkaar niet uit. Ook een vulkaanuitbarsting kan een aanleiding vormen voor een tekening waarin hele delen van een stad door een dikke laag lava zijn bedekt. Georg Bohle doorliep de Design Academy in Eindhoven en werkte tussen 2007 en 2010 voor ontwerpstudio Makkink&Bey. Hij woont en werkt in Rotterdam.

Mike Ottink (Katwijk a/zee, 1966)
In zijn projecten onderzoekt Mike Ottink spelenderwijs de zintuiglijke waarneming en beleving. Intuïtief werkt hij aan een geheel eigen beeldtaal waarin de ene zintuiglijke discipline overgaat in de andere. Uit het tekenen van grafische partituren/scores zijn z’n latere schilderijen ontstaan: op zichzelf staande beelden, die relateren aan Ottink’s ‘vluchtige’ installaties of performances in geluid en bewegend beeld. Om de grenzen van de perceptie op te rekken, maakt hij zijn eigen teken- en schildersgereedschap. Ook bouwt hij in samenwerking met Brian McKenna instrumenten voor audiovisuele performances en installaties (VHSUHF). Zo vindt hij een vorm om vervoering beleefbaar te maken en het onzichtbare of onhoorbare uit te drukken. Mike Ottink woont en werkt in Amsterdam en is autodidact.

Erik Sep (Bergen op Zoom, 1976)
In het werk van Erik Sep staat de maakbaarheid van het menselijke bestaan centraal. Naar eigen inzicht herschept hij de moderne wereld in een gedetailleerde miniatuurstad. Zijn werk vormt de weerspiegeling van utopische gedachten, die vaak absurd zijn, maar soms ook wortels hebben in de werkelijkheid. Erik Sep is al zo’n acht jaar bezig met een stad in ontwikkeling, die hij de ‘Low Tech Society’ noemt. Sinds vorig jaar zomer toont hij de gebouwen en installaties soms ook als losse elementen. Elk gebouw en iedere sculptuur in zo’n installatie heeft een eigen ontstaansgeschiedenis. Vaal is er sprake van vermenging tussen die geschiedenissen, zoals wanneer een al eerder gemaakt gebouw of sculptuur gerecycled wordt in een andere installatie: opbouw en afbraak vinden dan tegelijkertijd plaats. Net als in een werkelijke stad gebeurt dit niet in een vooraf bepaald tempo; soms vordert het werk snel, dan weer gaat het tergend langzaam. Bovendien is de uitkomst van tevoren nooit zeker. Door zich over te leveren aan een dergelijke arbeidsintensieve en tijdrovende ontwikkeling tracht Sep zich los te worstelen van de vluchtige wereld waarin we leven. Erik Sep doorliep de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, hij woont en werkt in Dordrecht.

Agenda Galerie Roger Katwijk 2014

 5 juni  – 9 juni      KunstRAI 2014
18 juni - 22 juni   The Solo Project, Basel
6 sept -  11 okt     Dirk Salz / Jurgen Paas / Bodo Korsig
18 okt - 16 nov    Tessa Verder
22 nov - 23 nov    PAN Amsterdam 2014
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
Noot aan de redactie:
Hoge resolutiebeelden kunt u op vragen bij Etienne Boileau: Mob. 06-0901244 boileau@communart.nl of Roger Katwijk: 06-51082291/info@galerierogerkatwijk.nl
 
 
 
 
GALERIE ROGER KATWIJK  |  Lange Leidsedwarsstraat 198-200  |  1017 NR Amsterdam
T +31 (0)20 6273808  |  F +31 (0)20 6228405  |  info@galerierogerkatwijk.nl |  www.galerierogerkatwijk.nl


Installatie Erik Sep