Tekst José Lakerveld 

‘ Stilte is zo precies ’
Rothko

 
De abstracte wereld van José Lakerveld is vervuld van ingetogen ritmes, vloeiende lijnen en verfijnde structuren. In een verstilde sfeer brengt zij vele lagen verf, pigmenten en lijm aan de oppervlakte van haar doeken, wat maakt dat het ontstaansproces duidelijk te onderkennen valt. Textuur, tijd en herhaling zijn begrippen die een essentiële rol in haar werk spelen, en die voor de goede beschouwer in dit landschappelijk ogende werk, zijn af te lezen. De abstracte doeken van José Lagerveld kunnen gezien worden als een reis in de tijd, als een poging de tijd vast te houden, stil te zetten.
 
Na een langdurig verblijf in diverseMediterrane landen, keerde José Lakerveld vier jaar geleden terug naar Nederland. Hier ging ze steeds minimalistischer werken: Eerst in kleine doeken waarop dezelfde steeds terugkerende lijnen met de hand getrokken werden, wat een schilderachtige toets deed ontstaan. Weer later maakte ze voor haar grote doeken gebruik van vloeibaar cement door dit  materiaal rechtstreeks uit tubes op het linnen uit te drukken, waardoor diepe, ruimtelijke voren in het werk ontstonden. Ook gebruikte ze speciaal industrieel gereedschap om een verfijnd ruimtelijk rasterpatroon op het linnen te kunnen zetten. Nog steeds vormt haar onderzoek naar de grenzen van het schilderkunstig materiaal een van de peilers waarop haar werk rust; het biedt haar de mogelijkheid zoveel mogelijk verschillende wegen binnen één en hetzelfde thema in te slaan.   
 
Daarbij werkt José opvallend vaak in series, een werkwijze die volgens haar de mogelijkheid biedt procesmatig te werken, en zich te verdiepen in het onderwerp. Vooraf weet zij nooit precies hoe groot een serie gaat worden; dat moment wordt al schilderend bepaald. En in elke nieuwe serie grijpt ze terug naar vorige series; een dergelijk experimenteel proces is nooit af, maar verschuift heel langzaam in de tijd in een nog onbekende richting.  
Ook haar kleurgebruik komt langs experimentele weg tot stand. Beperkte
zij zich voorheen vooral tot het gebruik van wit, zwart en enkele grijstinten, niet veel later liet zij bewust kleur in haar doeken toe. Als basis daarvoor maakt zij  gebruik van enkele verstilde kleuren, waar overheen een spoor van acrylverf gemengd met felgekleurde pigmenten in diverse lagen wordt opgebracht.
 
Haar luchtige tekeningen, die evenzeer hun eigen trage ontstaansproces als onderwerp hebben, zijn net zo gevoelig van sfeer als haar doeken. Je komt er sterk geabstraheerde natuurlijke vormen in tegen, geometrische figuren en diverse tekens en letters die als een soort symbool fungeren. Soms verwerkt ze er ook teksten in, die haar interesses duidelijk zichtbaar maken. Aan alles valt af te lezen dat José Lagerveld ook in deze contemplatieve en verfijnde werken de stilte liefheeft.
 
Copyright 2010 © Etienne Boileau


Josť Lakerveld, 2010, acryl, pigment en lijm op linnen, 6 x 30cm x 24cm