Pers en Publiciteit

Een publiciteitscampagne bestaat uit meer dan het schrijven en verzenden van een persbericht. Een volledige campagne beslaat de volgende activiteiten:

* een gesprek met de kunstenaar (in zijn atelier)
* het schrijven van een persbericht
* de samenstelling van een perslijst
* de vaststelling van bel-, en mailrondes en eventuele follow-up,
* bemiddeling en begeleiding bij interviews van kunstenaar, galeriehouder of organisator.

(Deze stappen worden in een publiciteitsplan en een offerte opgenomen.)

Daarnaast worden op verzoek artikelen en websteksten aangeleverd.  Zo nodig worden ook persconferenties en persontvangsten georganiseerd.

 

Kijk voor voorbeelden onder de knoppen artikelen en persberichten. (Op de artikelen rusten copyrights)