Teksten

Naast artikelen en persberichten schrijft Etienne Boileau in opdracht ook andere teksten zoals:

* toelichtingen bij het werk van kunstenaars 
* teksten voor folders, nieuwsbrieven en voorwoorden in catalogi
* openingstoespraken

Kijk voor voorbeelden onder de hieronder opgenomen knoppen (op de daaronder opgenomen teksten rusten copyrigths)